Stratis là gì? Cùng tìm hiều về đồng tiền điện tử Stratis Coin (STRAT)

Stratis là gì?

Stratis là gì? Stratis là công ty startup trên nền tảng Blockchain tại Anh, cung cấp nền tảng Blockchain như một dịch vụ (Blockchain-as-a-service hay còn gọi là BaaS) nhằm vào các tổ chức tài chính và các công ty muốn tạo ra các giải pháp kinh doanh bằng cách sử dụng công nghệ sổ cái phân tán. Nền tảng…

Share:Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on RedditShare on LinkedInDigg thisEmail this to someoneBuffer this pagePrint this page
Read More

Smart Contract – Hợp đồng Thông minh là gì ?

Một hợp đồng thông minh (smart contract) là một bộ quy tắc quản lí hợp đồng.

1. Smart contract là gì? Smart contract là một bộ giao thức đặc biệt với mục tiêu là để đóng góp, xác nhận hay tiến hành quá trình đàm phán và thực hiện hợp đồng. Smart contract cho phép chúng ta triển khai giao dịch mà không cần thông qua một bên thứ ba. Những…

Share:Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on RedditShare on LinkedInDigg thisEmail this to someoneBuffer this pagePrint this page
Read More

DigiByte là gì? Cùng tìm hiểu về đồng tiền điện tử DGB Coin

DigiByte (DGB) là gì? DigiByte là một mã nguồn mở phát triển dựa trên nền tảng của Bitcoin nhưng nhanh hơn Bitcoin và Litecoin. DGB Coin được thiết kế để giải quyết một số điểm yếu của Bitcoin & Litecoin và nó là một cryptocoin phân cấp trên toàn cầu chủ yếu dành cho hàng…

Share:Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on RedditShare on LinkedInDigg thisEmail this to someoneBuffer this pagePrint this page
Read More

I/O Coin là gì?

I/O Coin là gì? I/O Coin (IOC) là dự án hệ sinh thái Blockchain mã nguồn mở được phát triển chủ yếu bởi một nhóm các chuyên gia bảo mật và an ninh blockchain. I/O Digital được bắt đầu vào tháng 7/2014. Chúng tôi bắt đầu bằng loại tiền tệ I/O Coin Digital (IOC) mà…

Share:Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on RedditShare on LinkedInDigg thisEmail this to someoneBuffer this pagePrint this page
Read More

Blockchain là gì?

Blockchain là gì? Công nghệ tiền điện tử bitcoin Blockchain là gì? Nếu bạn đang tìm hiểu về Bitcoin là gì thì không thể không biết tới blockchain hay còn được gọi là “cuốn sổ cái” một công nghệ đứng đằng sau đồng tiền điện tử đình đám bitcoin trong nhiều năm qua.  Blockchain thậm…

Share:Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on RedditShare on LinkedInDigg thisEmail this to someoneBuffer this pagePrint this page
Read More

Faircoin là gì?

Faircoin (FAIR) là một loại tiền tệ ảo phân quyền trên nền tảng Blockchain, được phân phối thông qua một quy trình mở rộng rộng trong suốt ngày 6 và 8 tháng 3 năm 2014. Hơn 49.750 địa chỉ đã được ghi lại cho bản phát hành, mỗi người có thể yêu cầu 1000 FAIR…

Share:Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on RedditShare on LinkedInDigg thisEmail this to someoneBuffer this pagePrint this page
Read More

What is Bitcoin?

With the Bitcoin price so volatile everyone is curious. Bitcoin, the category creator of blockchain technology, is the World Wide Ledger yet extremely complicated and no one definition fully encapsulates it. By analogy it is like being able to send a gold coin via email. It is a consensus network that enables a new payment…

Share:Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on RedditShare on LinkedInDigg thisEmail this to someoneBuffer this pagePrint this page
Read More

What is Factom?

Factom is the first usable blockchain technology to solve real-world business problems by providing an unalterable record-keeping system. By creating a data layer on top of the Bitcoin blockchain, Factom’s distributed ledger technology secures millions of real-time records in the blockchain with a single hash using cryptographic isolation. Businesses and governments alike can use Factom…

Share:Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on RedditShare on LinkedInDigg thisEmail this to someoneBuffer this pagePrint this page
Read More

Blockchain.info Wallet Review

The Blockchain.info is not only a popular accepted block explorer but also most popular bitcoin wallet, due to its security and utility. Recently it has been upgraded to new HD wallet (hierarchical deterministic architecture), the customer experience and security has been dramatically enhanced. The customer only need to backup the Recovery Phrase (master wallet seed)…

Share:Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on RedditShare on LinkedInDigg thisEmail this to someoneBuffer this pagePrint this page
Read More

40 Ngân hàng thử nghiệm Blockchain

Một tập đoàn của các tổ chức tài chính do khởi động R3CEV đã hoàn thành một thử nghiệm trong năm giải pháp blockchain khác nhau. Các bài kiểm tra khái niệm blockchain đã được trình bày bởi Eris Industries, Ethereum, IBM, Intel và Chain, theo báo cáo của Reuters và The Wall Street Journal…

Share:Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on RedditShare on LinkedInDigg thisEmail this to someoneBuffer this pagePrint this page
Read More