I/O Coin là gì?

I/O Coin là gì? I/O Coin (IOC) là dự án hệ sinh thái Blockchain mã nguồn mở được phát triển chủ yếu bởi một nhóm các chuyên gia bảo mật và an ninh blockchain. I/O Digital được bắt đầu vào tháng 7/2014. Chúng tôi bắt đầu bằng loại tiền tệ I/O Coin Digital (IOC) mà…

Share:Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on RedditShare on LinkedInDigg thisEmail this to someoneBuffer this pagePrint this page
Read More

Blockchain là gì?

Blockchain là gì? Công nghệ tiền điện tử bitcoin Blockchain là gì? Nếu bạn đang tìm hiểu về Bitcoin là gì thì không thể không biết tới blockchain hay còn được gọi là “cuốn sổ cái” một công nghệ đứng đằng sau đồng tiền điện tử đình đám bitcoin trong nhiều năm qua.  Blockchain thậm…

Share:Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on RedditShare on LinkedInDigg thisEmail this to someoneBuffer this pagePrint this page
Read More

Faircoin là gì?

Faircoin (FAIR) là một loại tiền tệ ảo phân quyền trên nền tảng Blockchain, được phân phối thông qua một quy trình mở rộng rộng trong suốt ngày 6 và 8 tháng 3 năm 2014. Hơn 49.750 địa chỉ đã được ghi lại cho bản phát hành, mỗi người có thể yêu cầu 1000 FAIR…

Share:Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on RedditShare on LinkedInDigg thisEmail this to someoneBuffer this pagePrint this page
Read More

What is Bitcoin?

With the Bitcoin price so volatile everyone is curious. Bitcoin, the category creator of blockchain technology, is the World Wide Ledger yet extremely complicated and no one definition fully encapsulates it. By analogy it is like being able to send a gold coin via email. It is a consensus network that enables a new payment…

Share:Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on RedditShare on LinkedInDigg thisEmail this to someoneBuffer this pagePrint this page
Read More

What is Factom?

Factom is the first usable blockchain technology to solve real-world business problems by providing an unalterable record-keeping system. By creating a data layer on top of the Bitcoin blockchain, Factom’s distributed ledger technology secures millions of real-time records in the blockchain with a single hash using cryptographic isolation. Businesses and governments alike can use Factom…

Share:Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on RedditShare on LinkedInDigg thisEmail this to someoneBuffer this pagePrint this page
Read More

Blockchain.info Wallet Review

The Blockchain.info is not only a popular accepted block explorer but also most popular bitcoin wallet, due to its security and utility. Recently it has been upgraded to new HD wallet (hierarchical deterministic architecture), the customer experience and security has been dramatically enhanced. The customer only need to backup the Recovery Phrase (master wallet seed)…

Share:Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on RedditShare on LinkedInDigg thisEmail this to someoneBuffer this pagePrint this page
Read More

40 Ngân hàng thử nghiệm Blockchain

Một tập đoàn của các tổ chức tài chính do khởi động R3CEV đã hoàn thành một thử nghiệm trong năm giải pháp blockchain khác nhau. Các bài kiểm tra khái niệm blockchain đã được trình bày bởi Eris Industries, Ethereum, IBM, Intel và Chain, theo báo cáo của Reuters và The Wall Street Journal…

Share:Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on RedditShare on LinkedInDigg thisEmail this to someoneBuffer this pagePrint this page
Read More

Ethereum là gì ?

Ethereum là gì? Khi nói đến Tiền ảo hay đồng tiền điện tử thì ở Việt Nam vẫn còn rất mới mẻ, nhưng ở nhiều nước trên thế giới đặc biệt là Mỹ, Đức, Nga,..thì đã được sử dụng phổ biến từ khá lâu. Trong đó đồng Bitcoin và Ethereum là 2 loại tiền tệ phổ biến…

Share:Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on RedditShare on LinkedInDigg thisEmail this to someoneBuffer this pagePrint this page
Read More