Smart Contract – Hợp đồng Thông minh là gì ?

Một hợp đồng thông minh (smart contract) là một bộ quy tắc quản lí hợp đồng.

1. Smart contract là gì? Smart contract là một bộ giao thức đặc biệt với mục tiêu là để đóng góp, xác nhận hay tiến hành quá trình đàm phán và thực hiện hợp đồng. Smart contract cho phép chúng ta triển khai giao dịch mà không cần thông qua một bên thứ ba. Những…

Share:Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on RedditShare on LinkedInDigg thisEmail this to someoneBuffer this pagePrint this page
Read More

Blockchain là gì?

Blockchain là gì? Công nghệ tiền điện tử bitcoin Blockchain là gì? Nếu bạn đang tìm hiểu về Bitcoin là gì thì không thể không biết tới blockchain hay còn được gọi là “cuốn sổ cái” một công nghệ đứng đằng sau đồng tiền điện tử đình đám bitcoin trong nhiều năm qua.  Blockchain thậm…

Share:Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on RedditShare on LinkedInDigg thisEmail this to someoneBuffer this pagePrint this page
Read More

Blockchain.info Wallet Review

The Blockchain.info is not only a popular accepted block explorer but also most popular bitcoin wallet, due to its security and utility. Recently it has been upgraded to new HD wallet (hierarchical deterministic architecture), the customer experience and security has been dramatically enhanced. The customer only need to backup the Recovery Phrase (master wallet seed)…

Share:Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on RedditShare on LinkedInDigg thisEmail this to someoneBuffer this pagePrint this page
Read More

40 Ngân hàng thử nghiệm Blockchain

Một tập đoàn của các tổ chức tài chính do khởi động R3CEV đã hoàn thành một thử nghiệm trong năm giải pháp blockchain khác nhau. Các bài kiểm tra khái niệm blockchain đã được trình bày bởi Eris Industries, Ethereum, IBM, Intel và Chain, theo báo cáo của Reuters và The Wall Street Journal…

Share:Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on RedditShare on LinkedInDigg thisEmail this to someoneBuffer this pagePrint this page
Read More

Rakuten Acquires Bitnet, Establishes Blockchain Lab For Fintech And E-Commerce

E-commerce giant Rakuten has acquired the IP assets of the Bitnet payment platform and opened a blockchain lab in Belfast, U.K. Rakuten Blockchain Lab (RBL) will be a research and development organization focused on blockchain technology and its applications to fintech and e-commerce. Rakuten invested in Bitnet Technologies Ltd., a blockchain-powered digital payments platform, in 2014. Rakuten…

Share:Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on RedditShare on LinkedInDigg thisEmail this to someoneBuffer this pagePrint this page
Read More