LEOcoin là gì?

LEOcoin là gì?
Rate this post

Leocoin là gì?

Leocoin (LEO) là một đồng tiền kỹ thuật số được thiết kế cho phép các cá nhân thực hiện các giao dịch nhanh chóng và an toàn thông qua mạng lưới phân quyền giữa các mạng ngang hàng (peer-to-peer). Leocoin phát triển trên nền tảng mã nguồn mở và không bị quản lý bởi bất kỳ tổ chức, quốc gia nào tương tự như tiền ảo Bitcoin.

LEOcoin là gì?

Đồng tiền ảo Leocoin là một phiên bản tùy chỉnh của Litecoin và trong 2 năm đã sử dụng thuật toán scrypt-jane như một bằng chứng công việc (POW) và thuật toán chứng minh cổ phiếu (POS) với nFactor được sửa đổi. Vào tháng 7 năm 2016, Leocoin đã chuyển sang một phương thức chứng minh cổ phiếu (POS) duy nhất.

Tìm hiểu thêm Litecoin là gì

Sơ lược về đồng tiền ảo Leocoin

– Thuật toán sử dụng: Scrypt-jane

– Số lượng tối đa của Lecoin: 1 Tỷ LEO

– Công ty cổ phần LEO đã đăng ký: 50 triệu LEO (5%)

– Thời gian Block: Hay thay đổi

– Minimum Stack age: 24 giờ

– Maximum Stack age: 5 năm

– Độ khó: Truy cập lại mỗi khối

– Không có tỷ lệ Block bị giảm

– Khối giải thưởng: Lãi suất cổ phần

– Khối đầu tiên: Ngày 15 tháng 6 năm 2014 (15:23:02)

– Chuyển sang PoS: Vào ngày 1 tháng 7 năm 2016 (13:43:03)

PoS hoạt động dựa trên sự biến động – Coin được tạo ra dựa trên tuổi và số lượng coin trong ví tiền tương ứng, do đó PoW trước thời gian khóa 1 phút và kích thước khối của 20 LEOcoins không còn áp dụng nữa.

PoS – Phần trăm phần trăm thưởng hàng năm

– Ví tiền với số tiền dưới 1.000 LEOcoin được trả tối thiểu (nếu có)

– Ví tiền với 1.000 – 4,999 LEOcoin được hưởng 10% lợi ích cổ phần hàng năm

– Ví tiền với số dư từ 5,000 – 49,999 LEOcoin được hưởng 15% lợi ích cổ phần hàng năm

– Ví tiền với số dư trên 50.000 LEOcoin được hưởng 20% lợi ích cổ phần hàng năm

Qũy Leocoin là gì?

Qũy LEOcoin là một tổ chức phi lợi nhuận nhằm mục đích phát triển LEOcoin. Nhiệm vụ của Tổ chức LEOcoin là thúc đẩy việc sử dụng LEOcoin và các loại tiền tệ kỹ thuật số hợp pháp khác. Hiện Quỹ LEOcoin có 10 triệu nhân viên LEOcoin.

Mục tiêu của Tổ chức LEOcoin

Thông qua PR, vận động và cung cấp thông tin cho thế giới cryptocurrency, công chúng, các nhà hoạch định chính sách, Tổ chức LEOcoin tìm kiếm làm cho LEOcoin trở thành một trong những tiền tệ hàng đầu. Tổ chức LEOcoin mong muốn LEOcoin và các loại tiền tệ kỹ thuật số hợp pháp khác sẽ hình thành nên một thành phần quan trọng trong hệ thống tiền tệ toàn cầu.

Tỷ giá hiện tại của đồng tiền điện tử Leocoin

 Các bạn chú ý theo giõi tỷ giá Leocoin coin theo thời gian thực cập nhật 24/7 để nắm được biến động giá của đồng tiền ảo này nhé.

Theo http://www.leocoin.org/
Biên dịch bởi Coin24h.net

 

Share:Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on RedditShare on LinkedInDigg thisEmail this to someoneBuffer this pagePrint this page

Related posts

Leave a Comment