Edgeless là gì?

Edgeless là gì? Edgeless (EDG) là một casino trực tuyến hoàn toàn minh bạch dựa trên Hợp đồng thông minh (Smart contract) của Ethereum. Tất cả các hợp đồng thông minh Ethereum là không thể thay đổi và công khai sẵn có cho mọi người xem và kiểm tra bất cứ lúc nào. Adgeless là…

Share:Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on RedditShare on LinkedInDigg thisEmail this to someoneBuffer this pagePrint this page
Read More

Counterparty là gì?

Counterparty là gì? Counterparty (XCP) là một nền tảng tài chính tiên tiến mạng ngang hàng (peer-to-peer). Không giống như Wall Street và các tổ chức tài chính tập trung khác, Counterparty cung cấp các công cụ và thị trường tài chính mở và an toàn, không yêu cầu bên thứ ba hoặc người trung…

Share:Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on RedditShare on LinkedInDigg thisEmail this to someoneBuffer this pagePrint this page
Read More

TokenCard là gì?

TokenCard là gì? TokenCard (TKN) là một dự án của Monolith Ventures,  đang phát hành một thẻ thanh toán vật lý thông qua VISA được hỗ trợ bởi một hợp đồng thông minh Ethereum. TokenCard có thể được sử dụng để lưu trữ và giao dịch Ethereum cũng như tám thẻ ERC20 lớn khác bao gồm REP, MKR, DGD, ICN, MLN, GNT, 1ST…

Share:Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on RedditShare on LinkedInDigg thisEmail this to someoneBuffer this pagePrint this page
Read More

Vertcoin là gì?

Vertcoin là gì? Vertcoin (VTC) là một loại tiền tệ mật mã, tương tự như Bitcoin và Litecoin, với một sự khác biệt lớn. Là tiền thân của phong trào tiền tệ số, các nhà phát triển Bitcoin ban đầu không thể nhận thức được tất cả các mối đe dọa tiềm ẩn có thể nảy sinh để thách thức…

Share:Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on RedditShare on LinkedInDigg thisEmail this to someoneBuffer this pagePrint this page
Read More

Elastic là gì?

Elastic là gì? Elastic (XEL) là một dự án mã nguồn mở nhằm mục đích xây dựng siêu máy tính phân tán đầu tiên. Elastic đã được phát triển trong năm qua và cung cấp cơ sở hạ tầng cho một máy tính siêu phân tán và phân tán, được thiết kế để thực hiện…

Share:Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on RedditShare on LinkedInDigg thisEmail this to someoneBuffer this pagePrint this page
Read More